סידרת מדריכים אלה מתארים כיצד לבצע את ה"נגה נו קטה" (naga no kata) ה"נגה נו קטה" הוא אחד משני ה- "רנדורי נו קטה" (צורות אימון חופשי) של הקודוקן. והוא משמש להדגמה, ולהצגת ההבנה של המבצעים את התרגילים. ה"נגה נו קטה" פותח ע"י גיגורו קאנו, ובתחילה הכיל עשרה תרגילים, אך מאוחר יותר התווספו לו עוד חמישה. הוא מורכב משלושה תרגילים מכל סוג בג'ודו: "טה- וואזה" (טכניקות יד) "קושי - וואזה" (טכניקות מותן) "אשי - וואזה" (טכניקות רגל) "מה-סוטמי-וואזה" (טכניקות הקרבה אחוריות) "יוקו-סוטמי-וואזה" (טכניקות הקרבה צידיות) כל הטכניקות מבוצעות פעמיים, פעם בימין ופעם בשמאל. ה"קאטה" מבוצעת באופן קפדני, על פי "רייגי סהו" ברורים (כללים של אטיקה)