כיצד תצליחו לסיים את יום הסיירות עם זימון לגיבושים של היחידות המובחרות בצבא