בדיקות אוטומטיות נועדו להקל על חיי הבודקים וליעל את תהליך הQA.
החסרון היחידי הוא שלוקח זמן לכתוב את הבדיקות האלו ולרוב הן דורשות תחזוקה גם.
מדריך זה יראה לכם כיצד ניתן לעשות בדיקות אוטומטיות בקלות לאתרים בעזרת הכלי imacro.