מדריך זה יסביר איך להכין מסיכה פשוטה ויפה לפורים.
אפשר להכין הרבה כאלה ולחלק אותם במסיבת פורים שלכם.