שמח וטוב לבב, קיבלת תעודת SSL. אתה כשר להצפנה. עכשיו להכניס אותו ל- apache שלך - סיפור אחר... הנה כיצד.