ניתן להשתמש במפית עניבה הזו בעצמה או לצרף אותה למפית בצורת חולצה (מדריך נוסף)