הדגמה זו תראה לכם כיצד לצייר ולגזור מעטפה קטנה עם קצה מעוגל בעזרת כוס וסרגל בלבד.