PageRank זו בעצם הדרך של גוגל לדרג אתרים.
מערכת הPageRanks נותנת לכל אתר משקל באופן יחסי לאתרים אחרים ע"פ חשיבות.
הPageRank נע בין 1-10 כאשר 10 זה בעל המשקל הכי גבוה (קשה מאוד להשיג PageRank כזה)
ככל שהPageRank גבוה יותר כך גוגל יסרוק את האתר לעתים תכופות יותר ויציב אותו גבוה יותר בתוצאות חיפוש.