מדריך זה יסקור את הפעולות שניתן לעשות על ספריות וקבצים ביוניקס.
להראות תוכן ספריה, ליצור ולמחוק ספריות, להכנס ולצאת מספריה וכדומה.