המטרה במשחק הקלאסי סוליטייר גולות הוא להוציא כמה שיותר גולות.
מוציאים גולות ע"י "דילוג" של גולה אחת מעל לשניה,הגולה שדלגו מעליה תוצא החוצה (בדומה לדמקה).
ניתן לדלג בצורה אופקית או אנכית. המטרה הסופית היא להשאר עם גולה 1 בלבד.