כאשר תפתחו את כרטיס הברכה הזה, צורת לב תקפוץ החוצה.
בכדי להכין את כרטיס הברכה הקופץ הזה נשתמש בטכניקת גזירה קלה וקיפול V.