ניתן להכין את הדגם המסורתי הזה מכל נייר מלבני, קל מאוד לעשייה ומעלה נשכחות מהילדות.