תרגיל הדאק-דייבינג הוא חלק חשוב בהפיכתכם לגולשים כשירים. תרגיל זה הוא הדרך שבה גולש צולל מתחת לגל מתקרב תוך כדי חתירה לשורת ההתחלה. צלילה מתחת לגל מבטיחה שכל ההתקדמות שנעשתה בזמן החתירה לא תיהרס על-ידי איזה גל שוטף. ככל שהגלים גדולים יותר, או ככל שהגלים תכופים יותר, כך יותר חשוב להיות טובים בדאק- דייבינג.