מדריך זה יסביר כיצד להגדיר את שליחת הודעות הMMS (המולטימדיה) במכשיר הmotorola defy לאחר מעבר לגולן טלקום.