מדריך זה יסביר כיצד להגדיר את הטלפון כך שניתן יהיה להפעיל את האינטרנט הסלולרי לאחר מעבר לגולן טלקום (הגדרות APN).