מדריך זה יסביר כיצד לשנות את הגדרות הAPN כך שניתן יהיה להתחבר לאינטרנט הסלולרי ממכשיר המוטורולה דיפיי.