כאשר מחייגים לחו"ל יש צורך להשתמש בקידומות מסוימות.
מדריך זה יראה לכם כיצד נראה מבנה המספר כאשר אתם מחייגים לחו"ל.