אם קיבלתם סים חדש, מדריך זה יראה לכם איך להעביר את כל אנשי הקשר שלכם מהסים הישן למכשיר כך שתוכלו להשתמש בהם גם לאחר מעבר לסים החדש.