הקמת אוהל נכון דורשת רמת מיומנות כתלות בתוואי השטח, מזג האוויר, איכות ומורכבות האוהל וכו'.
ההקמה יכולה להיות קלה ושטותית כמו בכינרת בקיץ עם אוהל שקניתם מתחנת הדלק, ויכולה לנוע עד "האבקות" עם איתני הטבע בהקמה בעת מבול על הר סלעי ורוחות צולבות מנשבות.