אז החלטתי לנסות בעצמי לעשות שטויות עם הלק ותשמעו, זה מגניב רצח!