ניתן לעצב אלמנטי HTML על פי מאפיינים מסויימים (Attributes) גם אם אין להם CLASS או ID.