המרווחים מפנים מקום סביב אלמנט מחוץ לגבולות אבל בתוך קו המתאר.
המרווחים עוזרים לנו ליצור אזורים "נקיים" שבהם אין כלום.
המרווח יכול להיות מעל, מתחת ומצידי האלמנט.