ניתן לשפצר ולשדרג את הטבלאות שלכם בעזרת CSS ולהפוך אותם ממלבנים וריבועים משעממים התקועים על המסך שלכם לממתק עיניים רציני (כמה שטבלה יכולה להיות ממתק עיניים).
מדריך זה יסביר כיצד לעצב את הטבלאות בעזרת CSS.