firebug הוא כלי הכרחי לכל מפתח אתרים - הוא מאפשר לצפות בזמן אמת בקוד מקור של כל אתר אינטרנט בצורה נוחה ומדוייקת.
מה שעושה את הfirebug לכל כך שימושי ויעיל זה האופציה להצביע על כל אובייקט באתר כלשהו ולקבל את קוד המקור הספציפי של האובייקט הזה.