מסגרות בדף הHTML שלכם מאפשרות לחלק את הדף ולהציב בכל מסגרת דף אינטרנט שונה. ניתן לעשות מסגרות בצורה אופקית או בצורה אנכית.