במדריך זה אסביר כיצד להכין טבלאות בHTML ואפרט על תגי הtable,הtr,הtd והth.