Intel אוסטרליה עשתה פרויקט מרהיב שלוקח את חשבון הפייסבוק שלכם והופך אותו למוזיאון וירטואלי -פרוייקט זה נקרא The museum of me.
כל הלינקים, הסטטוסים, התמונות והחברים הופכים להיות חלק מהתגובה המדהימה.