מסך עם בהירות נמוכה צורך פחות סוללה ואילו מסך בהיר נראה טוב יותר ביום שמשי.
מדריך זה יראה לכם כיצד בתנועה אחת תוכלו להגביר ולהנמיך את בהירות המסך.