מדריך זה יראה לכם כיצד למדוד נייר לעטיפת מתנה מרובעת או מלבנית.
כמו כן, הוא יראה לכם איך לקפל ולהדביק את הנייר.