גודל הדטהבייס גודל מכיוון שטבלת ה EVENTS מתמלא באופן קבוע.
על מנת להקטין את הטבלה יש צורך לנקות עד תאריך מסויים את כל ה EVENTS .