איזה @#$%@ השאיר לך שינוי בסטטוס בחניה? סידר לך גומת חן בפגוש הפלסטיק?
אראה לכם איך אפשר לפחות לסדר את הבור בפגוש - או לפחות לנסות.
תכינו את הפומפה...