מיקרוסופט מציעה לנו את האנטוירוס Microsoft Security Essentials בחינם - אין כסף!
אנטיוירוס מצוין שיגן על מחשבכם מוירוסים שונים.
מדריך זה יסביר כיצד להתקין את האנטיוירוס וכיצד לסרוק את מחשבכם.