בדומה לשפות תכנות אחרות גם בשפת הסקריפטים של יוניקס ניתן לעבוד עם משתנים.
משתנים ביוניקס יכולים להכיל מחרוזות, מספרים,פלטים של פקודות, קבצים וספריות.
מדריך זה יסביר כיצד להשתמש במשתנים.