צינורות (Pipes) מאפשרים לנו לנתב פלט של תוכנה (פקודה) אחת להיות קלט של פקודה אחרת.
הצינורות נוראה שימושיים ומייעלים את העבודה ביוניקס.
כמו כן, במהלך עבודתנו ביוניקס, קורים מצבים בהם אנו נזקקים לפעולות שעשינו בעבר ולכן נשתמש בפקודת הHistory.