מדריך זה יסביר כיצד לעבור את החגים בצורה ירוקה ונקיה.
חשוב להקטין את טביעת הרגל האקולוגית שלנו גם בחגים.