מדריך זה יסקור את הפעולות שניתן לעשות על קבצים כגון: יצירת ומחיקת קובץ, הצגת תוכן הקובץ,ספירת נתונים וניתוב תוכן לקובץ.