מדריך זה מסביר בקצרה כיצד להעביר קבצים ממחשב למחשב בתוכנת "Show My PC".
אם אינכם מכירים תוכנה זו, מטרתה לאפשר השתלטות על מחשב מרוחק למטרות תמיכה טכנית וכדומה.