זהו מדריך של גישת השכרת מניות בבורסה הישראלית.
המדריך מפרט כיצד לבצע את ההשקעה ולקצור הכנסה שוטפת בכל חודש, מעתה ועד עולם!