חסכון בבית הוא צו השעה מאז ומעולם ובטח ובטח בעידן בו אנו חיים כיום במדינת ישראל. חסכון בבית פירושו הוצאות קטנות יותר למשק הבית ותמיכה מעשית בשמירה על איכות הסביבה בצורה היעילה ביותר שיש.