בחיי היום יום, עד שאנחנו לא חשים בכאבים שונים, קשה לנו להבין מדוע כולם תמיד נוהגים לומר משפט כמו "העיקר הבריאות".