אני לא אומרת שזה מוסרי.אני גם לא דוגלת בכך.
אבל אין מה לעשות...לפעמים זה נחוץ
זהו המדריך שילמד אותכם אך להעתיק מבלי להיתפס.