מדריך זה יראה כיצד להפעיל את האינטרנט בשני מקרים: במקרה בו קניתם את המכשיר בארץ ובמקרה בו קניתם את המכשיר בחו"ל.