לפיקוד העורף יש הנחיות ברורות מאוד בנוגע לבחירת המרחב המוגן בין אם אתם מחוץ למבנה, בתוך מבנה או בנסיעה.