בסלט, בנשנוש, בדקורציה של צלחת, עם דגים....
אין מקום שעגבניה מיובשת לא במקום