במדריך קודם הסברתי כיצד למחוק שירים ספציפיים מהמכשיר, במדריך זה אסביר איך למחוק את כל השירים במכה ישירות מהמכשיר.