Mac OS X Lion יכול להציג הודעות הדורשות הכרה לפני מסך הכניסה הרגיל. עבור אנשי IT, הדבר מאפשר להסכם משתמש או מדיניות שימוש להיות מוצגים לפני שהמשתמשים יכולים להתחבר. גם לשימוש אישי זה מאפשר למשתמשים לכלול הודעה אישית לפני כניסה לתוך MAC.