במדריך זה אסביר כיצד להפעיל את בודק האיות האוטומטי בגוגל כרום וגם כיצד אפשר להוסיף שפות נוספות שבודק האיות יוכל לבדוק.