סוכות מתקרב?
חסר לך קישוט הולם לסוכה כנס לפה ואראה לך איך עושים שרשרת חוליות.