מדריך בסיסי המסביר כיצד ליצור אירועים בפייסבוק ולהזמין חברים להצטרף ולהודיע האם הם מגיעים או לא.