את קוד הJavaScript אפשר למקם במספר מקומות בדף הHTML (או מחוצה לו).
במדריך זה נראה היכן ניתן למקם את הקוד וכיצד לקרוא לקוד Javascript היושב בקובץ חיצוני.